Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów » prowadzonych na Naszym Wydziale.

Polecamy również zapoznanie się z Informatorem 2021-2022 oraz z Radami absolwentów PW
 

RND Inżynieria Mechaniczna »

Oferta badawcza Instytutów WIP »

Projekty finansowane
z Funduszy UE »

Konkursy i granty »

Oferty pracy i praktyk dla studentów i absolwentów WIP »

PRAKTYKI - dokumenty »

Ubezpieczenie NNW »

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE »

Postępowania doktorskie i habilitacyjne »

Sprawdź warunki zaliczenia sem.»

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji

ul. Narbutta 85,
02-524 Warszawa
Telefon: +48 22 849 97 95

 
Więcej danych kontaktowych »