Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Polimer”

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIMER” działa na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Obecnie koło liczy 40 członków – studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych  Politechniki Warszawskiej.
Pomysł założenia koła powstał w październiku 2005 roku. Założycielami organizacji byli trzej studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: Paweł Jurkowski, Bartosz Pogorzelski i Grzegorz Marciniuk.
Działalność koła ma na celu umożliwić studentom poszerzanie i empiryczne weryfikowanie wiedzy  zdobytej na zajęciach. Odbywa się to poprzez seminaria, warsztaty i konferencje związane z tematyką koła, organizowane na uczelni i w zaprzyjaźnionych firmach i instytucjach, jak również poprzez udział w przedsięwzięciach naukowych – badaniach i projektach konstrukcyjnych.
Organizujemy także wyjazdy do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na targi branżowe.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz osoby, które chcą je realizować razem z nami.
Najważniejsze cele:

  • Upowszechnianie technologii tworzyw sztucznych i technik ich przetwórstwa
  • Zdobywanie praktycznej wiedzy produkcyjnej i umiejętności inżynierskich
  • Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń
  • Popularyzacja „dobrych nawyków” w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Kontakt:
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85 pok. 414, 02-524 Warszawa
www.polimer.wip.pw.edu.pl
polimer@wip.pw.edu.pl