Praktyki

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej (inżynierskiej, magisterskiej).

Zgodnie z zarządzenia Rektora PW nr 24/2017 z dnia 27.04.2017 §4 punkt 7 „Student przed rozpoczęciem praktyk, ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyk.”

Aktualne informacje (05-2017) dotyczące formalności związanych z realizacją praktyk zawodowych znajdują się TUTAJ

Lista firm oferujących praktyki (plik Excela zabezpieczony hasłem, dostęp u Pełnomocnika Dziekana WIP PW ds. praktyk zawodowych)

Aktualne oferty praktyk oraz oferty pracy zamieszczane są na stronie Biura ds. wspópracy z pracodawcami.

Zaproszenie Biura Karier PW do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej

Do pobrania:

 • komplet dokumentów do zaliczenia praktyk - plik ZIP (wersja z 05.2017)

 

Lista Opiekunów praktyk w Zakładach/Instytutach WIP

 Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski
 ul. Narbutta 86, pok. ST 402
 tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8616, fax. 22 849 0285
 e-mail: praktyki_wip@wp.pl

 

Instytut Technik Wytwarzania

 • Zakład Inżynierii Spajania: dr inż. Paweł Kołodziejczak
 • Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych: mgr inż. Szymon Zięba
 • Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych: dr inż. Robert Pierzynowski
 • Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa: dr inż. Jacek Kozłowski
 • Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem: dr inż. Adam Zalewski

 

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

dr inż. Ilona Jacyna-Gołda

ul. Narbutta 86, pok. ST 120
 tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8126
 e-mail: ilona.jacyna@gmail.com

 

Instytut Mechaniki i Poligrafii

 • Zakład Mechaniki i Techniki Uzbrojenia oraz Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
   prof. nzw. dr hab. inż. Marek Radomski
   ul. Narbutta 85, pok. NT 205
   tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8609
   e-mail: mr@wip.pw.edu.pl
 • Zakład Technologii Poligraficznych
   dr Zuzanna Żołek-Tryznowska
   ul. Konwiktorska 2, pok. ZTP 107
   tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 3357
   e-mail: z.tryznowska@wip.pw.edu.pl