Kontakt

Adres MT

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Biuro Dziekana Wydziału MT

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

dziekan.mt@pw.edu.pl

INTERNATIONAL OFFICE

Kamila Ceran

international.mt@pw.edu.pl

Telefon: (22) 234 82 28

Dziekanat ds. Nauczania

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

dziekanat.mt@pw.edu.pl - studenci studiów stacjonarnych (dziennych) i studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Telefon: (22) 234 84 31

Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni

dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl - wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

dr inż. Zbigniew Szymaniak

tel.: (22) 234 84 69, (22) 234 85 70

e-mail: zbigniew.szymaniak@pw.edu.pl

Studencki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni
Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
pok. 514

e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl 

Dyżury:
1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
Gmach Główny pok. 147 (SSPW)

Więcej informacji na stronie:
https://www.bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania/Studencki-Rzecznik-Zaufania

Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. PW

mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl

tel. (22) 234 57 01

Godziny urzędowania: 8:00 - 15:00
pokój 232
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Biblioteka Terenu Południowego

(Filia Biblioteki Głównej PW)

e-mail: filia.bg@pw.edu.pl

Telefon: (22) 234 82 29 lub (22) 849 93 50

ul. Narbutta 86, II piętro, pok. 206, 214

Zamówienia publiczne

mgr inż. Michał Haraburda
e-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl

tel: (22) 234 87 57

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Telefon: (22) 234 84 26

Kontakt na portiernie

(możliwość uzyskania informacji dla osób niepełnosprawnych

Portiernia w budynku Nowym Technologicznym (NT, ul. Narbutta 85)
Telefon: (22) 234 82 20

Portiernia w budynku Starym Technologicznym (ST, ul. Narbutta 86)
Telefon: (22) 234 82 21

Portiernia w budynku Poligrafii (ZTP, ul. Konwiktorska 2)
Telefon: (22) 234 33 88

Dojazd