22.10.2019 - seminarium wydziałowe

Pierwsze w tym roku akademickim Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w sali NT 144, na którym Prof. Belgacem Mohamed Naceur (University of Grenoble Alpes, France) wygłosi wykład pt.: „Recent advances on the surface functionalisation of lignocellulosics: fundamentals, techniques of characterisation and concrete applications".
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

The Title of the lecture:
„Recent advances on the surface functionalisation of lignocellulosics: fundamentals, techniques of characterisation and concrete applications”

Abstract (plik PDF)