Studenci

Studia dzienne inżynierskie i magisterskie

Harmonogramy zajęć i egzaminów oraz informacje do przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia.

Studia Podyplomowe

Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych „Inżynieria produkcji w poligrafii”.
Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw, zakładów poligraficznych, nauczycieli szkół o kierunku poligraficznym oraz innych pracowników związanych z przemysłem poligraficznym i opakowaniowym.

Dyplomanci

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji.