Studenci

Studia dzienne inżynierskie i magisterskie

Harmonogramy zajęć i egzaminów oraz informacje do przedmiotów realizowanych na studiach I i II stopnia.

Studia Podyplomowe

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw oraz pracowników zakładów poligraficznych.

Dyplomanci

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji.