O nas

Zakład Technologii Poligraficznych - dowiedz się czegoś więcej o nas :)

Pracownicy

Kontakt do pracowników Zakładu Technologii Poligraficznych

Historia

Oto leżał sobie na poboczu drogi głaz morenowy, mijali go jedni, mijali go drudzy, ale nie podnieśli.
Aż przyszedł czas, kiedy trzeba go było dźwignąć i wyciosać zeń obelisk na kształt kamienia milowego.
Praca była trudna, bo głaz był ciężki, kamień w obróbce twardy i narzędzi mało.
Tak właśnie powstał Instytut Poligrafii.

                                           prof. Felicjan Piątkowski                                      
Inicjator i organizator studiów poligraficznych

                 

Współpraca

Instytut Mechaniki i Poligrafii jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IC - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management). Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 uczelni i dzięki corocznym konferencjom aktywnie integruje środowisko wykładowców poligrafii w Europie.

Kierunki badań

Zakład Technologii Poligraficznych prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie rozwoju i wdrożeń nowych technologii poligraficznych w obszarze: cyfrowych technik reprodukcji poligraficznej, komputerowego przetwarzania tekstów i obrazów, technologii drukowania tradycyjnego i cyfrowego, standaryzacji procesów poligraficznych i systemów sterowania barwą, materiałoznawstwa poligraficznego, technologii introligatorstwa i opakowań z nadrukiem.

Seminaria

W Zakładzie Technologii Poligraficznych organizowane są kilka razy w roku seminaria poświęcone bieżącym pracom naukowo-badawczym pracowników i doktorantów. Wszyscy studenci i dyplomanci są mile widziani.

Koło naukowe CMYK

Celem Koła Naukowego CMYK jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. KN CMYK dzięki zaangażowaniu studentów bardzo aktywnie działa na forum uczelnianym, co w ubiegłym roku akademickim zostało dostrzeżone przez Władze Uczelni i przyczyniło się do pozyskania Grantu Rektorskiego

Stowarzyszenie Absolwentów

Instytut Poligrafii na Politechnice Warszawskiej istnieje od 1968 roku. Do dnia dzisiejszego studia w Instytucie ukończyło w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym bądź podyplomowym blisko 2000 osób. Najczęściej utrzymujemy kontakty jedynie z osobami, które studiowały na tym samym lub sąsiednim roku. A przecież w pracy i w interesach zawsze miło spotkać kolegę ze studiów... Żeby więc ułatwić kontakty między absolwentami powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, którego członkami - zgodnie ze statutem - może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej.

Absolwenci

Dyplomy odbiera się w Dziale Ewidencji Studentów GG Pl. Politechniki 1 pok. 114, tel: (22) 234 73 81

Zaświadczenie do kapitału początkowego odbiera się w Dziale Ewidencji Studentów GG Pl. Politechniki 1 pok. 114, tel: (22) 234 73 81