Godziny Dziekańskie dnia 19.12.2019 w godz. 12.15-14.00

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji ogłasza godziny dziekańskie
w dniu 19.12.2019 r. (czwartek) w godzinach 12.15-14.00
w związku z WYDZIAŁOWYM SPOTKANIEM WIGILIJNYM.