Sesja egzaminacyjna - jesień 2016/2017

sesja

Harmonogram egzaminów w sesji jesiennej roku akad. 2016/2017 jest dostępny poprzez system USOS. Można go też pobrać w postaci plików *.PDF korzystając z poniższych linków:

  sesja jesienna 2016-17
sesja jesienna wg grup
sesja jesienna wg przedmiotów

Dziekan WIP ustalił liczbę terminów egzaminów

W celu przeprowadzenie egzaminów wyznacza się:
- w sesji zimowej dwa terminy dla każdego przedmiotu semestru zimowego,
- w sesji letniej dwa terminy dla każdego przedmiotu semestru letniego,
- w sesji jesiennej jeden termin dla każdego przedmiotu semestru zimowego i letniego.
Rozliczenie przedmiotów „bez egzaminu” powinno być dokonane przed zakończeniem semestru.