MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Zakład Technologii Poligraficznych we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Cel projektu: Opracowanie i dostarczenie dla segmentu rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu MultiDot wykorzystywanej dla procesów drukowania.
Beneficjent: Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 880 548,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 588 452,66 zł