Patroni medialni

Patroni medialni jubileuszu 50-lecia kształcenia poligrafów na Politechnice Warszawskiej