Pracownicy ZTP podczas konferencji w Kownie

Pracownicy ZTP stanowili silną reprezentację wśród międzynarodowego gremium uczestników Międzynarodowej Konferencji "Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies 2019" organizowanej w kwietniu b.r. przez Kauno Kolegija w Kownie.

Pracownicy Zakładu Technologii Poligraficznych w składzie Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło, dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, dr inż. Henryk Godlewski, dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, dr inż. Katarzyna Piłczyńska, dr inż. Marta Gajadhur oraz doktorant mgr inż. Piotr Janicki wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji "Innovations in Publishing, Printing and Multimedia Technologies 2019" organizowanej przez Kauno Kolegija w Kownie. Wygłosili oni aż 6 referatów cieszących się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, w których przedstawiono wyniki prac badawczych realizowanych we współudziale doktorantów oraz dyplomantów tj.: inż. Magdalena Zwierzchaczewska, inż. Tatiana Anusik, inż. Bartłomiej Burzyński oraz inż. Krzysztof Kołodziej. Treść wystąpień opublikowana została w materiałach konferencyjnych. Konferencja była wspaniałą okazją do nawiązania ścisłej współpracy, planowania wspólnych działań i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami kształcącymi studentów w zakresie szeroko rozumianej poligrafii, technologii cyfrowych oraz multimediów.

Prelegenci Konferencji w Kownie