Przywracanie działalności PW

Od początku czerwca nastąpiło częściowe przywracanie działalności Politechniki Warszawskiej. 
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami.