Warsztaty dla studentów w warszawskim centrum demonstracyjnym Mark Andy Europe

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w centrum demonstracyjnym Mark Andy Europe w Warszawie odbyły się warsztaty dla studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia.

Centrum pokazowe mieszczące się w Warszawie, jest największym centrum pokazowym tej firmy w Europie i to właśnie tu, nasi studenci mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w drukowaniu wąskowstęgowym. Są to już kolejne warsztaty organizowane przez firmę Mark Andy dla studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Imprezę wsparli partnerzy technologiczni Mark Andy: firmy DuPont, Flint Group, Flexmar, PC Print (polskie przedstawicielstwo firmy Kurz).

W ramach warsztatów odbyła się prezentacja możliwości trzech maszyn Mark Andy zainstalowanych w warszawskim centrum pokazowym, tzn.: fleksograficznej P7 Performance Series oraz dwóch maszyn hybrydowych – Digital One i Digital Series.

Dzięki uprzejmości firmy Mark Andy podczas szkolenia wydrukowano etykiety reklamowe przygotowane na obchody 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Politechnice Warszawskiej, które odbędą się w październiku b. r. oraz etykiety reklamowe dwóch międzynarodowych konferencji poligraficznych, które będą towarzyszyły obchodom jubileuszu:

  1. Iarigai Conference
  2. International Circle Conference

Studenci mieli możliwość wydrukowania również swoich własnych projektów etykiet.

Firma Mark Andy jest otwarta na współpracę oraz pomoc uczelniom kształcącym poligrafów, w związku z czym, jak zapowiadają przedstawiciele firmy, tego typu inicjatywy będą kontynuowane, aby studenci mieli stały kontakt z dynamicznie rozwijającą się techniką fleksograficzną.