Zarządzenia i ogłoszenia dot. prac dyplomowych

Pliki zawierające zarządzenia i rozporządzenia PW oraz uchwały RW WIP oraz ogłoszenia dotyczące obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.

Przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest oprawić pracę dyplomową zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016.

W semestrze zima 2017/2018 studenci Wydziału Inżynierii Produkcji bezpłatnie pobierają jedną okładkę w punkcie Xero w Gmachu Nowym Technologicznym, ul. Narbutta 85. Koszty usługi oprawienia pracy dyplomowej ponosi student.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych oraz Uchwałę Rady Wydziału Inżynierii Produkcji nr 102/2017 w sprawie zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WIP PW.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy określające procedurę zamieszczania tematów i prac w APD.

Studenci o obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych uzyskują informacje z systemu USOSweb.

Zarządzenie Rektora PW nr 57/2016

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych

Pobierz plik (pdf, 2,00 MB)

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Produkcji nr 102/2017

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Produkcji nr 102/2017 w sprawie zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WIP PW

Pobierz plik (pdf, 3,44 MB)