Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW na roboty budowlane i instalacyjne w budynku Starym Technologicznym w Warszawie ul. Narbutta 86 - remont sali St 402

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549603-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia