Decyzje Dziekana MT

Decyzja nr 150/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 150/2021 Dziekana MT PW z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 82,35 kB)

Decyzja nr 149/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 149/2021 Dziekana MT PW z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do określenia sposobu awaryjnego zabezpieczenia płaskiej części dachu nad halą w Gmachu Starym Technologicznym przed opadami w sezonie jesienno-zimowym

Pobierz plik (pdf, 45,89 kB)

Decyzja nr 10/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 10/2021 Dziekana MT PW z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich

Pobierz plik (pdf, 52,75 kB)

Decyzja nr 9/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 9/2021 Dziekana MT PW z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków zalania pomieszczeń w budynku ST

Pobierz plik (pdf, 54,99 kB)

Decyzja nr 8/2021 Dziekana MT PW

Decyzja nr 8/2021 Dziekana MT PW z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II”.

Pobierz plik (pdf, 65,56 kB)

Decyzja nr 7/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 7/2021 Dziekana WIP PW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków i określenia sposobu usunięcia awarii klimatyzacji serwerowni wydziału w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 47,59 kB)

Decyzja nr 6/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 6/2021 Dziekana WIP PW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny skutków i określenia sposobu usunięcia uszkodzeń dolnego gzymsu na poziomie parapetów parteru w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 48,08 kB)

Decyzja nr 5/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 5/2021 Dziekana WIP PW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Podstawy Robotyki.

Pobierz plik (pdf, 53,66 kB)

Decyzja nr 4/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 4/2021 Dziekana WIP PW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. administracyjno-technicznych

Pobierz plik (pdf, 100,32 kB)

Decyzja nr 3/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 3/2021 Dziekana WIP PW z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny przyczyn zalewania elewacji i korytarza wodą deszczową w budynku NT

Pobierz plik (pdf, 46,84 kB)

Decyzja nr 2/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 2/2021 Dziekana WIP PW z dnia 26 lutego 2021 r. ustanawiająca godziny dziekańskie w dniu 01.03.2021 r. od godz. 17:00 do 19:00 dla studentów objętych komisyjnym sprawdzeniem efektów uczenia się z przedmiotu Odlewnictwo 1.

Pobierz plik (pdf, 42,88 kB)

Decyzja nr 1/2021 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 1/2021 Dziekana WIP PW z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Odlewnictwo 1.

Pobierz plik (pdf, 56,38 kB)

Decyzja nr 15/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 15/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. zamówień publicznych.

Pobierz plik (pdf, 58,25 kB)

Decyzja nr 14/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 14/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. działań prewencyjnych w okresie epidemii COVID-19.

Pobierz plik (pdf, 51,19 kB)

Decyzja nr 13/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 13/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. obsługi audiowizualnej.

Pobierz plik (pdf, 52,75 kB)

Decyzja nr 12/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 12/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. informatyzacji.

Pobierz plik (pdf, 53,51 kB)

Decyzja nr 11/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 11/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. administracyjno-technicznych.

Pobierz plik (pdf, 53,82 kB)

Decyzja nr 10/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 10/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Pobierz plik (pdf, 50,54 kB)

Decyzja nr 9/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 9/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz plik (pdf, 53,49 kB)

Decyzja nr 8/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 8/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji studiów.

Pobierz plik (pdf, 52,60 kB)

Decyzja nr 7/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 7/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Pobierz plik (pdf, 59,40 kB)

Decyzja nr 6/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 6/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. ochrony danych osobowych.

Pobierz plik (pdf, 54,82 kB)

Decyzja nr 5/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 5/2020 Dziekana WIP PW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 59,99 kB)

Decyzja nr 4/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 4/2020 Dziekana WIP PW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 53,33 kB)

Decyzja nr 3/2020 Dziekana WIP PW

Decyzja nr 3/2020 Dziekana WIP PW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia odbioru inwestycji i powołania Komisji odbiorowej.

Pobierz plik (pdf, 254,70 kB)