8.01.2020 - spotkanie informacyjne dla studentów sem. 3 dotyczące wyboru specjalności

Spotkanie informacyjne dla studentów sem. 3 kier. Papiernictwo i poligrafia, dotyczące wyboru specjalności w roku akad. 2019/20 odbędzie się w środę 8.01.2020 o godz. 16:45 w sali 217 ZTP. Obecność obowiązkowa! Orientacyjny czas trwania spotkania ok. 15-20 minut. 

Prowadzący zajęcia z przedmiotów odbywających się w tych godzinach proszeni są o umożliwienie studentom uczestniczenia w spotkaniu.

Do pobrania plik (PDF ») z planem modelowy przejściowy dla kier. Papiernictwo i poligrafia, obowiązującym studentów sem. 3 od roku akad. 2019/2020,