Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Warszawskiej odbędzie się 01.10.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW.

Uroczysta Inauguracja na Wydziale Inżynierii Produkcji odbędzie się 01.10.2019 r. (wtorek) o godz. 14.15 w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85), sala 321. Sprawdź program»

Program uroczystości:

 1. Hymn Państwowy
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji
 3. Immatrykulacja Studentów I Roku
 4. Wystąpienie Przedstawiciela Samorządu Studentów
 5. Wręczenie nagród JM Rektora PW
 6. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. inż. Dawid Myszka, Profesor Uczelni
 7. Gaudeamus Igitur
 8. Koncert inauguracyjny Chóru CAMERATA VARSOVIA

Po Uroczystości Inauguracji dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych WIP (dla wszystkich kierunków studiów) nastąpi OBOWIĄZKOWE podpisania Ślubowania i odbiór legitymacji w salach wg poniższego harmonogramu:

 • Mechanika i Budowa Maszyn - NT 144 - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - NT 321 - dr inż. Robert Biernacki
 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych - NT 241 - dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
 • Papiernictwo i Poligrafia - NT 302 - dr hab. inż. Dawid Myszka

Zobacz więcej informacji »