Rejestracja na studia dla Laureatów i wyróżnionych Finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Jeżeli Laureatem lub wyróżnionym Finalistą III-ego Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego koniecznie sprawdź jak dopełnić formalności by rozpocząć studia!

Drodzy Laureaci i wyróżnieni Finaliści konkursu,

Jeszcze raz serdecznie Wam gratulujemy!

Uprzejmie prosimy o dopełnienie wszystkich formalności w związku z rekrutacją na studia w Politechnice Warszawskiej. Poniżej podajemy wszelkie niezbędne informacje. Prosimy o zarejestrowanie się w systemie i przestrzeganie terminów rekrutacji.
Prosimy mieć na uwadze, że brak takiej rejestracji uniemożliwi rekrutację na studia mimo posiadanego dyplomu laureata czy wyróżnionego finalisty konkursu.

Osoby, które uzyskały dyplom Laureata czy wyróżnionego Finalisty III-ego Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego uzyskały uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia Wydziału Inżynierii Produkcji poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Listę osób, które uzyskały takie uprawnienia posiada Komisja Rekrutacyjna PW.

Osoby te proszone są o zarejestrowanie się w systemie internetowym za pośrednictwem strony: https://www.zapisy.pw.edu.pl/ w terminie od 3 czerwca do 7 lipca 2019 r. oraz o dostarczenie w tym terminie dokumentu potwierdzającego status wyróżnionego finalisty do Biura ds. Przyjęć na Studia zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Uczestnicy-olimpiad-konkursow-i-turniejow

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania na studia w PW znajdują się na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia
Szczegółowy terminarz dotyczący rekrutacji na studia znajduje się pod adresem:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-I-stopnia/Terminarz-2019-2020
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontaktowanie się z Biurem ds. Przyjęć na Studia
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12
fax. 22-234-74-29
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
https://www.pw.edu.pl/kandydaci

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego