Sukces II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

Dnia 15 marca 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji PW przeprowadzono finał drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich. W rywalizacji wzięło udział ponad 600 uczniów z 31 szkół z całej Polski. Do finału przystąpiło 41 uczniów z 11 szkół, spośród których wyłoniono 19 finalistów. Wyróżnieni finaliści uzyskali z rąk Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasy przysłowiowy „indeks” na studia o specjalności Technologia Poligrafii w Politechnice Warszawskiej.

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich służy promocji kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji. Konkurs ten wpisał się już na stałe w terminarz wydarzeń realizowanych przez WIP, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich nauczycieli. Realizacja konkursu spełnia założenia tego typu konkursów w Politechnice Warszawskiej. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie, które zgodnie z przyjętymi obecnie trendami, ma wspierać rozwój szkół technicznych w Polsce. Warto podkreślić, że konkurs ten jest unikatowym działaniem o tej tematyce w skali kraju.

Konkurs miał charakter trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się w internecie za pośrednictwem strony konkursu. Pisemny test finałowy odbył się w Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

W rywalizacji wzięło udział ponad 600 uczniów z 31 szkół z całej Polski. Do finału przystąpiło 41 uczniów z 11 szkół, spośród których wyłoniono 19 finalistów. Wyróżnieni finaliści uzyskali z rąk Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasy przysłowiowy „indeks” na studia o specjalności Technologia Poligrafii w Politechnice Warszawskiej.

Od lewej: Zastępca Dyrektora IMiP ds. Naukowych dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska; Prodziekan ds. Studenckich WIP dr inż. Robert Biernacki; Dyrektor Instytutu Mechaniki i Poligrafii dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW; Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW; Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzej Kolasa; dr inż. Marta Gajadhur; Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW; Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW /fot. BPW/

Laureatem z najlepszym wynikiem tegorocznej edycji konkursu została Katarzyna Langer, uczennica pana Aleksandra Suchty i pani Doroty Pietkiewicz z klasy III Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.
Tegoroczni wyróżnieni finaliści to:

  • 8 osób z Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
  • 4 osoby z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie,
  • 3 osoby z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie
  • 1 osoba z Technikum Poligraficzno-Medialnego im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie,
  • 1 osoba z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Rudzie Śląskiej,
  • 1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku,
  • 1 osoba z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie.

Finaliści II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich /fot. BPW/

Za organizację konkursu odpowiedzialni byli: Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW, dr inż. Marta Gajadhur oraz dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW – Prodziekan WIP.
Uroczystość finałową uświetniły władze Uczelni i Wydziału. Przemówienie do uczniów biorących udział w finale konkursu wygłosił Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW.
Oprócz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasy na uroczystości obecni byli również Prodziekani Wydziału: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych, dr inż. Robert Biernacki – Prodziekan ds. Studenckich oraz władze Instytutu Mechaniki i Poligrafii: dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW – Dyrektor IMiP oraz dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska – Zastępca Dyrektora IMiP ds. Naukowych.

Konkurs został zrealizowany z funduszy WIP oraz przy wsparciu sponsorów z branży poligraficznej: Heidelberg Polska, 3M Polska Sp. z o.o., KBA CEE Polska, huberGroup Sp. z o.o. Konkurs objęty był patronatem medialnym czasopism: Świat Druku, Poligrafika, Świat Poligrafii, Vidart, PrintPartner, Print in Poland.

Kolejna edycja konkursu rusza 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji na stronie: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Zobacz zdjęcia z finału II edycji konkursu >>