Zarządzenie Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

❗️❗️❗️ Obecnie obowiązuje Zarządzenie Rektora PW nr 30/2020 z dnia 14 maja 2020 odnośnie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które przedłuża czas trwania zajęć zdalnych do 29.05.2020 r.

❗️❗️❗️ Kontakt z sekretariatem, pracownikami oraz biblioteką ZTP będzie możliwy TYLKO DROGĄ MAILOWĄ. Aktualne adresy mailowe pracowników ZTP »

Bieżące informacje proszę sprawdzać na stronie PW »

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 29/2020 obecnie obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie PW. Sprawdź obowiązującą na WIP organizację pracy »

Zachęcamy do przeczytania listu Rektora prof. Jana Szmidta do wspólnoty PW »

Bieżące informacje proszę sprawdzać na stronie PW »

Poniżej lista najważniejszych informacji, o których mowa w zarządzeniu rektorskim.

  • zawieszone zostają: zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW;
  • zamknięta jest Biblioteka Główna PW oraz wszystkie jej oddziały;
  • odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej;
  • odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia, organizowane na Politechnice Warszawskiej; wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW; przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych;

Zasady prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zobacz też dział FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

****

W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Spraw Osobowych informuje o dodatkowym zasiłku na czas opieki nad dzieckiem - prosimy o zapoznanie się z informacją.

****

Informacja dla nauczycieli akademickich - kształcenie zdalne