Ploter tnąco-bigujący w ZTP dzięki firmie Mondi Simet

W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie przez firmę Mondi Simet Sp. z o.o. dla Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przemysłowego plotera tnąco-bigującego ProDigi 1613 firmy LaserComb (Niemcy). Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i wytwarzania opakowań, a ZTP zyskało nowego partnera.
Pełna treść artykułu »

Zapraszamy też do galerii zdjęć »

W spotkaniu wzięli udział ze strony Mondi Simet Sp. z o.o.: Pan Krzysztof Jakubowski – Dyrektor Zarządzający Mondi Simet Sp. z o.o., Pani Anna Borzeszkowska – Dyrektor HR Mondi Polska, Pan Paweł Kasperkowiak – Menedżer Produkcji, Pan Łukasz Bujanowicz – Menedżer Działu Rozwoju Produktu, Pan Rafał Miszczak – Menedżer Innowacji Produktowych Mondi Polska, Pani Jolanta Karaś – Menedżer HR oraz ze strony Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych.

 
Po przywitaniu uczestników nastąpiło krótkie przemówienie władz Uczelni i Wydziału oraz dyrekcji firmy Mondi Simet Sp. z o.o. W swoich wypowiedziach każdy z nich wskazywał istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką, reprezentowaną przez uczelnię techniczną jaką jest Politechnika Warszawska a przemysłem reprezentowanym przez firmę Mondi. Korzyści z takiej współpracy są obustronne: przekazane przez firmę Mondi nowoczesne urządzenie posłuży zarówno w prowadzeniu badań, jak również będzie wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych. Możliwość wykorzystania podczas badań plotera przyczyni się do dalszego rozwoju prac naukowych w zakresie opakowalnictwa, pozwoli wdrożyć innowacyjne pomysły czy rozwiązać problemy pojawiające się na etapie projektowania i produkcji opakowań. Z kolei wykorzystanie plotera w zajęciach dydaktycznych podniesie poziom jakości kształcenia przyszłych inżynierów, umożliwi poznanie najnowszej technologii i zdobycie wiedzy praktycznej, tak przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.

 
Następnie, w laboratorium technologicznym nastąpiło oficjalne uruchomienie plotera ProDigi 1613 oraz zademonstrowanie jego działania na przykładzie wykonania pudełka dedykowanego na książkę wydaną z okazji jubileuszu kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej. Uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszowe książki zapakowane w wytworzone na ploterze pudełka.

 
Nowy partner ZTP – firma Mondi Simet Sp. z o.o. wchodzi w strukturę Mondi Group – światowego lidera w branży opakowań i papiernictwa. W Polsce znajduje się 6 zakładów produkujących opakowania z tektury falistej należących do Mondi Group, posiadających najnowocześniejsze zaplecze technologiczne. W ramach współpracy firma Mondi Simet Sp. z o.o. wspiera Zakład Technologii Poligraficznych materiałami do realizacji procesu dydaktycznego, a obecnie – przekazuje przemysłowy ploter dla praktycznej realizacji zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotów związanych z opakowalnictwem. Zakład Technologii Poligraficznych wspomaga realizację procesu dydaktycznego szkoły poligraficznej, której patronuje firma Mondi Simet Sp. z o.o. Jesienią uczniowie autorskiej klasy kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania z technikum w Grabonogu wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Zakładzie Technologii Poligraficznych. Zwiedzili też laboratoria i zapoznali się z możliwościami dalszej nauki w kierunku poligrafii.

 
Ciągły rozwój sektora opakowań w branży poligraficznej uzasadnia stałe aktualizowanie programu nauczania na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, dzięki czemu wiedza przekazywana studentom odpowiada realiom w przedsiębiorstwach poligraficznych. W ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierunek Papiernictwo i Poligrafia uległ w ostatnich latach znacznej modyfikacji. Zmiany miały na celu dostosowanie programu nauczania do nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców stawianych absolwentom – przyszłym pracownikom firm poligraficznych i opakowaniowych. Branża poligraficzna jest gałęzią przemysłu, która rozwija się bardzo dynamicznie, a produkcja opakowań drukowanych stanowi w niej znaczny udział. Dlatego w nowym programie zwiększono liczbę przedmiotów związanych z projektowaniem i produkcją opakowań, a począwszy od semestru 4 następuje podział na dwie specjalności: Grafika Komputerowa i Technologie Cyfrowe w Poligrafii oraz Technologia Poligrafii i Produkcji Opakowań, różnicujące przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej w odmiennych aspektach. Dzięki nowoczesnemu programowi studiów przygotowywana jest kadra specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach poligraficznym, opakowaniowym i pokrewnych.

 
Nowy program dydaktyczny wykorzystuje możliwości jakie oferuje oprogramowanie firmy Esko (m.in. Artios CAD, DeskPack, Studio i PackEdge), wspomagające projektowanie opakowań, uzyskane dzięki współpracy z partnerami ZTP: firmami Digiprint i ESKO. W ramach zajęć studenci poznają poszczególne etapy powstawania opakowania z uwzględnieniem takich aspektów, jak zasady projektowania szaty graficznej i czytelność informacji tekstowej zamieszczanej na opakowaniu, regulacje prawne wpływające na konieczność zamieszczenia na nich odpowiednich oznaczeń, a także w zależności od przeznaczenia opakowania uczą się dobierać właściwe materiały i technologie wykonania, a także sposoby uszlachetniania. W ramach ćwiczeń studenci wykonują projekty własne, często bardzo kreatywne i innowacyjne. Dostępne profesjonalne oprogramowanie znacznie ułatwia i przyspiesza zaprojektowanie konstrukcji opakowania, a także umożliwia wykonanie wizualizacji 3D gotowego produktu. Jednak nic nie zastąpi fizycznego wykonania prototypu pudełka z wykorzystaniem materiału docelowego.

Ploter przemysłowy przekazany przez firmę Mondi Simet przede wszystkim pozwoli na szybkie i precyzyjne wykonanie pudełek zaprojektowanych przez studentów w programie graficznym, które do tej pory były wycinane ręcznie, co wiązało się z niską dokładnością i jakością wykonania. Dużą zaletą jest możliwość zweryfikowania projektu pod kątem poprawności wykonania konstrukcji, a w razie konieczności skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości i wykonanie ponownie prototypu. Dodatkowo studenci mają możliwości rozwijania swojej wyobraźni poprzez zmaterializowanie swoich pomysłów – przeniesienie projektu wykonanego w programie komputerowym na ploter tnąco-bigujący i wykonanie gotowego projektu. Pozwala to nie tylko dostrzec ewentualne błędy konstrukcyjne opakowania, ale również umożliwia dokonanie oceny jego funkcjonalności i przydatności do zapakowania danego produktu.

 
Projekty wykonane podczas studiów poszerzają umiejętności studenta i korzystnie wpływają na jego przyszłość – przyszły pracodawca z pewnością doceni kreatywność i pomysłowość projektu, który w chwili obecnej może stać się również elementem portfolio absolwenta.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że wprowadzenie do procesu dydaktycznego najnowszych technologii w postaci oprogramowania do projektowania opakowań oraz plotera tnąco-bigującego zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej. Studenci mają możliwość wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach przy realizacji zadań praktycznych, a to z kolei podwyższa ich kwalifikacje zawodowe w oczach przyszłych pracodawców. 

Mgr inż. Ewa Kołodziejuk