Koło naukowe CMYK

Celem Koła Naukowego CMYK jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. Koło Naukowe CMYK regularnie reprezentuje Wydział Inżynierii Produkcji na licznych imprezach, takich jak: Piknik Naukowy Polskiego Radia, Salon Maturzystów Perspektywy, drzwi otwarte PW, Warszawskie Targi Książki  oraz Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia.

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych
na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

KN CMYK dzięki zaangażowaniu studentów bardzo aktywnie działa na forum uczelnianym, co umożliwia pozyskanie Grantów Rektorskich. KN CMYK od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w promocji kierunku Papiernictwo i Poligrafia pomagając w organizacji dni otwartych dla maturzystów. Pomaga w pracach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii m.in. w organizacji licznych szkoleń z cyklu „Poligraficzne Konfrontacje” mających na celu przepływ wiedzy w branżowym środowisku poligraficznym, dokształcanie pracowników i wymianę poglądów. Ponadto KN CMYK zajmuje się organizacją wyjazdów do zakładów produkcyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy studentów o wiedzę praktyczną. Należy wymienić tu wyjazd do fabryki maszyn poligraficznych KBA w Radebeul, zwiedzanie drukarni QuadGraphics w Wyszkowie, Papierni Mondi SPC w słowackim Ružomberok, papierni International Paper w Kwidzyniu, fabryki 3M we Wrocławiu itp.
Od kilku lat studenci z KN CMYK zajmują się przygotowaniem projektu graficznego i sprawami związanymi z wydrukowaniem ogólnoakademickiego kalendarza Politechniki Warszawskiej. Koło Naukowe CMYK pomaga również w przygotowaniu projektów graficznych na różnego typu imprezy kulturalne, np. Warszawski Przegląd Kabaretowy Stolica, Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA), Jazz Jam Session w klubie Remont czy przygotowaniu Miesięcznika Kulturalnego Politechniki Warszawskiej „Ipewu”.

Opiekun KN CMYK: dr inż. Marta Gajadhur

Informacje o KN CMYK można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/kncmyk