Seminarium naukowe WIP

22.10.2019 - seminarium wydziałowe

Pierwsze w tym roku akademickim Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w sali NT 144, na którym Prof. Belgacem Mohamed Naceur (University of Grenoble Alpes, France) wygłosi wykład pt.: „Recent advances on the surface functionalisation of lignocellulosics: fundamentals, techniques of characterisation and concrete applications".
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

9 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Andrzej Penkul

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Andrzej Penkul (Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia, IMiP WIP PW)
Tytuł rozprawy: Rola renu w kształtowaniu struktury i właściwości użytkowych wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym

Pobierz plik (pdf, 469,42 kB)

9 kwietnia 2019 r. - Mahtab Afsari

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
PhD student: Mahtab Afsari (IOSP WIP PW)
The Title of Dissertation: Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling

Pobierz plik (pdf, 350,08 kB)

9 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Piotr Skrobek

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Piotr Skrobek (Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem, Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo

Pobierz plik (pdf, 180,77 kB)

9 kwietnia 2019 r. - Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics

Seminarium WIP z dnia 9 kwietnia 2019 r.
PhD student: Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics (IMiP WIP PW)
The Title of Dissertation: Mathematical Modelling and Examination of Interaction and Changes between Bone Substitute, Jaw Tissue and Tooth Prosthesis

Pobierz plik (pdf, 257,54 kB)

9.04.2019 - seminarium wydziałowe

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. 10.15-14.00 w sali Rady Wydziału WIP, na którym zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: Yunuhen Hernandez Rodriguez, mgr Physics (IMiP WIP PW) - pt. „Mathematical Modelling and Examination of Interaction and Changes between Bone Substitute, Jaw Tissue and Tooth Prosthesis”, mgr inż. Piotr Skrobek (ITW WIP PW) - pt. „Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo", Mahtab Afsari (IOSP WIP PW) - pt. „Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling", mgr inż. Andrzej Penkul (ZMiTU IMiP WIP PW) - pt. „Rola renu w kształtowaniu struktury i właściwości użytkowych wolframowych stopów ciężkich o przeznaczeniu specjalnym".
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

3 kwietnia 2019 r. - mgr Jacek Dańczak

Seminarium z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr Jacek Dańczak (Zakład Technologii Poligraficznych WIP PW)
Temat rozprawy: Konstrukcja i badanie nowego urządzenia do wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych

Pobierz plik (pdf, 893,01 kB)

3 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Damian Rochalski

Seminarium z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Damian Rochalski (Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma + MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła

Pobierz plik (pdf, 1,03 MB)

2 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Jakub Bańczerowski

Seminarium z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Jakub Bańczerowski (Instytut Mechaniki i Poligrafii WIP PW)
Temat rozprawy: Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej

Pobierz plik (pdf, 362,42 kB)

2 kwietnia 2019 r. - mgr inż. Konrad Tobota

Seminarium z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Doktorant: mgr inż. Konrad Tobota (Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)
Temat rozprawy: Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogacanych Re

Pobierz plik (pdf, 246,44 kB)

2 i 3.04.2019 - seminarium wydziałowe

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się w dwóch terminach:
2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału WIP zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: mgr inż. Konrada Tobota (ITW WIP PW) - pt.: „Natryskiwanie termiczne powłok Ni-Cr wzbogacanych Re” oraz mgr inż. Jakuba Bańczerowskiego (IMiP WIP PW) - pt.: „Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termo-plastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej”.
3 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału WIP zostaną przedstawione referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego: mgr inż. Damian Rochalski (ITW WIP PW) - pt.: „Modelowanie procesu spawania hybrydowego plazma + MAG w oparciu o nowy model źródła ciepła” oraz mgr Jacek Dańczak (ZTP WIP PW) - pt.: „Konstrukcja i badanie nowego urządzenia do wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych”.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

19.03.2019 - seminarium wydziałowe

Dnia 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Filip Kagankiewicz (Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Weryfikacja rozwiązania problemu głównego balistyki wewnętrznej broni lufowej sformułowanego we współrzędnych Lagrange’a metodą doświadczalną” oraz mgr inż. Łukasz Sosinowski (Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wysokowydajne drążenie małych otworów w węglikach spiekanych”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

12.03.2019 - seminarium wydziałowe

Dnia 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr Jacek Dańczak (Zakład Technologii Poligraficznych, IMIP WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Optymalizacja warunków wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

19.02.2019 - seminarium wydziałowe

Dnia 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Mariusz Salwin (Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych, IOSP WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Projektowanie systemów produktowo-usługowych w przemyśle maszynowym”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

18.12.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Małgorzata Zakrzewska (Hubergroup Polska, Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wpływ dodatków modyfikujących współczynnik tarcia we fleksograficznych farbach rozpuszczalnikowych na jakość nadruków dla wybranych podłoży z tworzyw sztucznych”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

11.12.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Beata Skowrońska (Zakład Inżynierii Spajania ITW WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

04.12.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym dr hab. inż. Marcin Białas (Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej WIP PW) wygłosi wykład pt.: „Mechaniczne modelowanie cienkich warstw”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

29.05.2018 - seminarium wydziałowe

Dnia 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Małgorzata Ostromęcka (Zakład Inżynierii Spajania ITW WIP PW) wygłosi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wpływ częstotliwości prądu pulsującego przy spawaniu metodą TIG na proces wprowadzania ciepła do materiału spawanego dla wybranych stali specjalnych”.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

5.12.2017 - seminarium wydziałowe

Dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Krzysztof Błażejak (Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem ITW WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Wizyjny system diagnostyki stanu narzędzia skrawającego”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

28.11.2017 - seminarium wydziałowe

Dnia 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym prof. Francesco dell’Isola (Research Center M&MoCS, University of L’Aquila, Rome, Italy) wygłosi wykład pt.: „Metamaterials extremely resistant and resilient to large deformations: applications to engineering and perspectives opened by 3D printing prototyping”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

6.06.2017 - seminarium wydziałowe

logo WIP

Dnia 6 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Przemysław Narowski (Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, ITW WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Nierównomierne wypełnianie form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie”.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.