12.03.2019 - seminarium wydziałowe

Dnia 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12:15 w sali NT 144 odbędzie się seminarium wydziałowe, na którym mgr Jacek Dańczak (Zakład Technologii Poligraficznych, IMIP WIP PW) przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pt.: „Optymalizacja warunków wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

 

Doktorant: 
mgr Jacek Dańczak
Zakład Technologii Poligraficznych, IMIP WIP PW

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Piotr Przybysz
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna SGGW

Opiekun pomocniczy:
dr inż. Marta Gajadhur

Temat rozprawy:
Optymalizacja warunków wytwarzania mikro- i nanowłókien celulozowych dedykowanych do zastosowań specjalistycznych

Streszczenie:

Rozprawa doktorska dotyczy opracowania dedykowanego rozwiązania do fibrylacji włókien celulozowych do mikro- (MFC) i nanowłókien celulozowych (NFC) do zastosowań specjalnych.

W ramach pracy dotychczas przebadano klasyczne laboratoryjne i ćwierćtechniczne urządzenia stosowane do fibrylacji włókien celulozowych takie jak młynek PFI, hollender Valleya, ćwiećtechnicznych młyn PSDR i określono możliwość ich zastosowania do wytworzenia nanofibrylowanych włókien celulozowych. Uzyskane dotychczas wyniki wskazały, że zastosowanie tych rozwiązań nie pozwala na uzyskanie jednorodnej zawiesiny mikro- lub nanofibrylowanych włókien celulozowych. W uzyskiwanych próbkach pomimo optymalizacji procesu występowała duża zawartość niedostatecznie przetworzonych włókien celulozowych.

W ramach realizacji pracy, po zidentyfikowaniu wad dotychczas stosowanych urządzeń, zaproponowano zbudowanie stanowiska dedykowanego do wytwarzania mikro- i nanofibrylowanych włókien celulozowych, a następnie zoptymalizowanie powstałego narzędzia badawczego w celu maksymalizacji wydajności otrzymywania NFC oraz minimalizacji zużycia energii.

W ramach projektowania stanowiska z uwagi na brak znanych i stosowanych rozwiązań sprzętowych posłużono się metodą prototypowania poprzez wirtualne prototypowanie w środowisku Autodesk Inventor oraz z zastosowaniem modeli wykonanych w technice druku 3D.

Tematyka będąca przedmiotem rozprawy doktorskiej stanowiła wątek badawczy w projekcie POIR.01.02.00-00-0104/17, którego Pan mgr Jacek Dańczak jest jednym z głównych wykonawców. Podczas realizacji pracy doktorskiej Pan mgr Jacek Dańczak uczestniczył w realizacji szeregu projektów badawczych takich jak: PBS1/A8/16/2013, LIDER LIDER/042/407/L-4/12/NCBR/2013, UDA-POIG.01.04.00-24-090/11-04 oraz POIR.01.01.01-00-0675/17.

Pan mgr Jacek Dańczak z uwagi na brak standardowych rozwiązań tworzy autorskie rozwiązania, nie tylko w zakresie stanowiska do otrzymywania NFC, ale także sprzęt pomocniczy, który jest niezbędny w toku realizowanej pracy.