Kierunki studiów na pierwszym miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020

Miesięcznik „Perspektyw” opublikował coroczny ranking uczelni, kierunków studiów i studiów inżynierskich: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-studiow-inzynierskich

Kierunki sklasyfikowane na I miejscu to m.in. Mechaniki i Budowa Maszyn oraz Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych (dawniej Automatyka i Robotyka).

 

 

Pełne wyniki rankingu są dostępne na stronie „Perspektyw” »