Struktura MT

Instytuty wchodzące w skład Wydziału Mechanicznego Technologicznego

ITW - Instytut Technik Wytwarzania

ul. Narbutta 85
 02-524 Warszawa
 Telefon: (0 48 22) 8499797
 Fax: (0 48 22) 8499797
 E-mail: itw.mt@pw.edu.pl
WWWhttps://www.mt.pw.edu.pl/itw

Skład Instytutu Technik Wytarzania:

IMiP - Instytut Mechaniki i Poligrafii

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
Telefon: (0 48 22) 8494280
Fax: (0 48 22) 8499436
E-mail: imip@wip.pw.edu.pl
WWW: www.mt.pw.edu.pl/imip

Skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii:

IOSP - Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

ul. Narbutta 86
 02-524 Warszawa
 Telefon: (0 48 22) 234-81-23
 Fax: (0 48 22) 8499390
 E-mail: iosp@pw.edu.pl
WWW: https://www.mt.pw.edu.pl/iosp

Skład Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych