Koronawirus a funkcjonowanie PW – najnowsze informacje

Nowy rok akademicki ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będzie różnił się od poprzednich.

Prosimy o śledzenie stale aktualizowanych informacji na stronie głównej PW oraz sprawdzanie nowych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej PW.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania Uczelni jest Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej (wraz ze zmieniającymi je zarządzeniami nr 37/2020 i 67/2020).