Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów WIP PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.

Skład Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji

 1. Kamila Buziak kami.buziak@gmail.com
   Przewodnicząca Wydziałowej RD
 2. Wanda Nowak wandamarianowak@gmail.com
   Członkini Wydziałowej RD
 3. Wojciech Trzaskowski wtrzaskowski23@wp.pl
   Członek Wydziałowej RD
 4. Krzysztof Ejsmont krzysztof.ejsmont@wp.pl
   Członek Wydziałowej RD