Harmonogram działań rejestracyjnych na semestr 2024L

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REJESTRACYJNYCH NA SEMESTR LETNI 2023/2024 podany zostanie na początku stycznia 2024r.

  

informacje archiwalne, z poprzednich sesji:

Od 13.02.2023 do 19.02.2023   REJESTRACJA!

  

Przy portierni jest wystawiona URNA do której należy składać:

  • Do 13.02.2023 podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (warunkiem otrzymania przedłużenia terminu jest brak zaległości oraz zaawansowanie pracy dyplomowej potwierdzone przez kierującego pracą)
  • dokumenty do obrony

31.01.2023 - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów I stopnia (planowana obrona w dniach 20-24.02.2023)
12.02.2023 - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów II stopnia (planowana obrona w dniach 20-24.02.2023)
14-16.02.2023 - Wprowadzenie do systemu USOS wyników rejestracji
17.02.2023 -  Termin składania podań - odwołań od wyników rejestracji.

Podania należy składać elektronicznie na adres:

Studia stacjonarne

dr inż. Grzegorz Wróblewski
grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne i anglojęzyczne

dr hab. inż. Dariusz Golański
dariusz.golanski@pw.edu.pl

   

Terminy płatności za semestr letni 2022/2023:

19.02.2023 – ostateczny termin wniesienia opłat za semestr letni dla studentów GPEM (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)

19.03.2023  – za czesne dla studentów niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych (od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)