Akademia Industry 4.0

Pierwsza edycja Studiów „Akademia Industry 4.0” rozpocznie się w październiku 2019 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2020 r. W tym czasie odbędzie się 10 zjazdów, czyli 229 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP. Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z koncepcją Industry 4.0, a w szczególności : nowoczesnych narzędzi organizacji produkcji, technologiach wykorzystywanych w Industry 4.0, kompetencjach menadżera produkcji, zarządzanie urządzeniami w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń, zarządzanie jakością w produkcji zautomatyzowanej i projektowaniu systemów wytwarzania Industry 4.0.  Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w przedsiębiorstwie.

Rekrutacja trwa do 4 października 2019 r., o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ulotką informacyjną poniżej (do pobrania plik PDF)