Osoby przyjęte na studia

Grafika z logo wydziału MT

- ważne informacje

PILNE:

W dniu 27 sierpnia br., po konsultacjach z Biurem ds. Przyjęć na Studia, zapisy (w systemie "Rekrutacja PW") na studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) zostają przedłużone do 13 września 2021 (włącznie).

Termin składania dokumentów został przedłużony do 17 września 2021r. (termin nieprzekraczalny). Dokumenty można składać w Dziekanacie ds. Studenckich, NT127.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie KANDYDACI »

  

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia została zakończona. Po wprowadzeniu przyjętych osób do systemu USOS informacje związane z nowym rokiem akademickim (sprawy organizacyjne, plan zajęć) będą przesyłane drogą e-mail bezpośrednio do zainteresowanych osób.

 

Studenci I roku studiów I stopnia w r.ak. 2021/2022 powinni wnieść opłatę za legitymację w wysokości 22zł, na swoje indywidualne konto w USOS (tylko konta aktywowane, aktywacja konta jest aktualnie prowadzona przez DES - proszę sprawdzać). Na 1 października 2021 wydrukowane zostaną tylko te legitymacje, za które wpłynęła opłata na konto PW. Termin wnoszenia opłat mija 15 września br.