Dobry start - PEŁNA OFERTA - Wydziału MT PW

Zapraszamy kandydatów na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW

  

PEŁNA OFERTA studiów stacjonarnych 

z podziałem na specjalności i linkami do programów

  

Kierunek – Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

Wydział Szczegóły Studia I stopnia - link do programu studiów Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 7 semestrów 3 semestry
Specjalność bez podziału na specjalności bez podziału na specjalności

 

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Szczegóły Studia I stopnia - link do programu Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 7 semestrów, podział na specjalności od 5 semestru studiów 3 semestry, podział na specjalności od 2 semestru studiów
Specjalność
 • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • Konstrukcja i produkcja broni i amunicji
 • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
 • Techniki wytwarzania

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia

Wydział Szczegóły Studia I stopnia - link do programu Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 7 semestrów, podział na specjalności od 4 semestru 3 semestry
Specjalność
 • Grafika komputerowa i technologie cyfrowe w poligrafii
 • Technologie poligrafii i produkcji opakowań
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji w poligrafii
 • Elektronika drukowana

 

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Szczegóły Studia I stopnia - link do programu Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 7 semestrów, podział na specjalności od 5 semestru 3 semestry - podział na specjalności od 1 semestru
Specjalność
 • Zarządzanie produkcją
 • Systemy CAD/CAM
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją

 

Kierunek - Global Production Engineering and Management (studia w języku angielskim)

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 7 semestrów 4 semestry
Specjalność nie są prowadzone
 • Global Production Engineering and Management

  

 

PEŁNA OFERTA studiów niestacjonarnych

z podziałem na specjalności i linkami do aktualnych programów

 

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 8 semestrów 4 semestry, podział na specjalności od 3 semestru
Specjalność
 • studia wygaszone

 

Kierunek - Papiernictwo i Poligrafia

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 8 semestrów 3 semestry
Specjalność
 • studia wygaszone
 • Technologia poligrafii

 

Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Szczegóły Studia I stopnia Studia II stopnia
 Mechaniczny Technologiczny Czas trwania 8 semestrów 4 semestry, podział na specjalności od 1 semestru
Specjalność
 • studia wygaszone
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej
 • Technologie cyfrowe w zarządzaniu produkcją