Konsultacje Prodziekanów

Konsultacje bezpośrednie ze względu na epidemię COVID-19 są zawieszone. Kontakt z prodziekanami za pomocą poczty elektronicznej:

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i współpracy międzynarodowej: dr hab. inż. Dariusz Golański