Aktualności dziekanatu

UWAGA

  

Dnia 5 czerwca 2024r. z powodu szkolenia dziekanat ds. nauczania będzie zamknięty.

   

   

Zapisy na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2024L - archiwalne (semestr w toku)

Szczegóły (.pdf)

   

Terminy składania e-podań do dziekanatu -

plik (.pdf)

    

Harmonogram działań rejestracyjnych - semestr zimowy 2023/2024 - archiwalne (semestr w toku)

plik (.pdf)

   

Zmiany w procedurze dyplomowania

W zakładce "DYPLOMOWANIE" podano aktualne dokumenty związane z procesem dyplomowania (po uwzględnieniu zmian w Regulaminie studiów PW):

- procedura dyplomowania obowiązująca od 1 października 2023r.,

- harmonogram obron w roku 2024,

- szczegółowy harmonogram obron na rok 2024 - z informacjami dotyczącymi przygotowania dokumentów,

  

Kalendarz semestru letniego

Pod linkiem można pobrać szczegółowy kalendarz na semestr letni roku akademickiego 2023/24.

    

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Opublikowano harmonogram sesji egzaminacyjnej 2023Z. Więcej pod tym linkiem.

   

Stypendium socjalne 2023/24

W gablocie obok dziekanatu (pok. 127) znajdują się listy osób, które złożyły wniosek o stypendium socjalne/ zwiększone.
Część osób musi wyjaśnić dane lub uzupełnić wniosek.
Wszelkie niejasności prosimy kierować do Dziekanatu ds. Studenckich pok. 127 osobiście, telefonicznie (22-234-82-54)
lub na adres dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl
do 30.10.2023 r.
Rozpatrzenie wniosków, które są niekompletne będzie wstrzymane.