Studia II stopnia (magisterskie)

Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Papiernictwo i Poligrafia mogą podjąć studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, co jest naturalną kontynuacją dotychczasowego profilu studiów. Alternatywą jest kierunek Mechanika lub Global Management prowadzony w języku angielskim.
Poligraficzne studia magisterskie są atrakcyjną ofertą zarówno dla wszystkich studentów studiów I-go stopnia na tym kierunku, jak i wszystkich inżynierów poligrafii, którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie. Na studiach magisterskich obowiązuje nowy plan modelowy wprowadzony w 2013 roku.
Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest obrona pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia magisterskie są obecnie bezpłatne, tylko w przypadku powtarzania roku student płaci za powtarzane laboratoria. W ostatnim, tj. dziesiątym semestrze jest realizowana praca dyplomowa magisterska. Student pod opieką promotora rozwiązuje samodzielnie określony problem naukowo-technologiczny