Studia II stopnia (magisterskie)

Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Papiernictwo i Poligrafia mogą podjąć studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, co jest naturalną kontynuacją dotychczasowego profilu studiów.

Poligraficzne studia magisterskie są atrakcyjną ofertą zarówno dla wszystkich studentów studiów I-go stopnia na tym kierunku, jak i wszystkich inżynierów poligrafii, którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie. Na studiach magisterskich obowiązuje nowy plan modelowy wprowadzony od października 2024 roku. Studenci mogą wybrać 1 z 2 dostępnych specjalności:

  1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Poligrafii (ZIP)
  2. Elektronika Drukowana (ED)

Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest obrona pracy dyplomowej inżynierskiej. Studia magisterskie są obecnie bezpłatne, tylko w przypadku powtarzania roku student płaci za powtarzane laboratoria. W statnim, tj. dziesiątym semestrze jest realizowana praca dyplomowa magisterska. Student pod opieką promotora rozwiązuje samodzielnie określony problem naukowo-technologiczny