Studia stacjonarne I stopnia

Liczba miejsc na studia dzienne inżynierskie na kierunku Papiernictwo i Poligrafia wynosi 70.
Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy inżynierskiej.
W ramach kierunku Papiernictwo i Poligrafia wykładane są przedmioty podstawowe, jak: matematyka, fizyka, chemia, elementy budowy maszyn, informatyka, dwa języki obce, BHP, ekonomika, prawo pracy i ochrona własności intelektualnej oraz szereg przedmiotów technologicznych, m.in.:
- technologia papieru,
- materiałoznawstwo poligraficzne,
- metrologia papiernicza i poligraficzna,
- reprografia,
- technologia składu tekstu,
- fotoreprodukcja,
- przetwarzanie informacji graficznej,
- technologia form drukowych,
- technologia drukowania,
- technologia opraw,
- technologia opakowań,
- maszyny papiernicze i przetwórcze,
- maszyny drukujące,
- maszyny introligatorskie,
- automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych.