Inżynieria produkcji w poligrafii

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw, zakładów poligraficznych, nauczycieli szkół o kierunku poligraficznym oraz innych pracowników związanych z przemysłem poligraficznym i opakowaniowym.

Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących nowoczesnej produkcji poligraficznej i opakowaniowej – od komputerowego przygotowania materiałów wydawniczych oraz procesów drukowania, kończąc na etapach introligatorskich i logistycznych. Oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość zyskania praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.

Czas trwania studiów: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
Terminy zjazdów zaplanowano na soboty i niedziele (dwa semestry po 6 zjazdów, 192 godziny dydaktyczne).
W przypadku konieczności dostosowania się do bieżącej sytuacji z COVID-19 Zakład Technologii Poligraficznych PW jest w pełni przygotowany do zdalnego trybu prowadzenia wykładów oraz bezpiecznej organizacji zajęć laboratoryjnych.

Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń: od 1 czerwca do 30 września 2021 r.

Opłata: 6645 PLN za całą edycję studiów

REJESTRACJA KANDYDATÓW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Inżynieria produkcji w poligrafii)

Kandydaci na Studia proszeni są o:

  1. Wypełnienie Wniosku o przyjęcie na Studia Podyplomowe,
  2. Sporządzenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - xero,
  3. Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza,
  4. Przesłanie wyżej określonych dokumentów do Sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych (dane kontaktowe poniżej) drogą pocztową lub mailową

 

Kontakt:

Aleksandra Krulikowska
tel. (22) 234-33-77
e-mail: aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl

Karolina Kurkowska
tel. (22) 234-33-60
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

 

Księgowość:  
Małgorzata Lewin 
tel. (22) 234-83-63

 

Więcej informacji na stronie: https://wip.pw.edu.pl/poligrafia/Studenci2/Studia-Podyplomowe