Absolwenci Zakładu

Absolwenci Zakładu Inżynierii Spajania w latach 2010-2023 (w ujęciu statystycznym)

Absolwenci 2022