Spawalnicze Koło Naukowe JOINT

Spawalnicze Koło Naukowe Joint (2014 r.)

     

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT, działające przy Zakładzie Inżynierii Spajania PW, wpisane zostało przez Rektora Politechniki Warszawskiej do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej (decyzja nr 88/2011 z dnia 10.11.2011). Pierwszym opiekunem Koła Naukowego z ramienia Zakładu Inżynierii Spajania był dr inż. Paweł Kołodziejczak. Obecnie tę funkcję pełni dr inż. Paweł Cegielski.

Spawalnicze Koło Naukowe JOINT stanowi grupa studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej zainteresowanych zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu spajania materiałów i metaloznawstwa oraz popularyzacją swoich indywidualnych osiągnięć. W ramach prac Koła Naukowego realizowane są wspólne projekty badawcze, a także organizowane wyjazdy na targi tematyczne, spotkania z przyszłymi pracodawcami, wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Członkowie Koła Naukowego mają możliwość brania aktywnego udziału w wykładach, sympozjach i konferencjach poświęconych interesującej ich tematyce.

Podstawowe cele działalności Koła Naukowego są następujące:
- aktywny udział w działalności Zakładu Inżynierii Spajania,
- realizacja projektów badawczych związanych z technologiami spajania materiałów i metaloznawstwem,
- opracowywanie artykułów naukowych, związanych z realizowanymi projektami badawczymi,
- udział w wykładach, sympozjach i konferencjach,
- nawiązanie współpracy z gronem polskich spawalników,
- współpraca i integracja z kołami naukowymi związanymi ze spawalnictwem.

Więcej informacji nt. Koła Naukowego i jego działalności znaleźć można na stronie internetowej Koła.