Skład osobowy

Pracownicy Zakładu

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski - Kierownik Zakładu

dr inż. Michał Baranowski
mgr inż. Krzysztof Bieliszczuk
dr inż. Mariusz Bober
dr inż. Paweł Cegielski
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
prof. Ph.D. Dell'Isola Francesco, prof. uczelni
dr inż. Jarosław Grześ
Sławomir Jakielski
dr inż. Paweł Kołodziejczak
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
inż. Mateusz Majchrzak
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
dr inż. Beata Skowrońska
dr inż Mariusz Tryznowski

Doktoranci

mgr inż. Przemysław Połaski
mgr inż. Piotr Siwek