Baza laboratoryjna

Zakład Inżynierii Spajania posiada następujące laboratoria:

 • Laboratorium Spawalnictwa
 • Laboratorium Laserowe
 • Laboratorium Zgrzewania i Mikrospajania
 • Laboratorium Zgrzewania Dyfuzyjnego, Lutowania i Badań Nieniszczących
 • Laboratorium Badań Metalograficznych
 • Laboratorium Metalurgii Spajania
 • Pracownia Komputerowa

Wymienione laboratoria wyposażone są w:

 • nowoczesne urządzenia do spawania, lutowania i zgrzewania oraz procesów pokrewnych, np. cięcia termicznego
 • zautomatyzowane stanowisko do napawania plazmowego
 • 2 stanowiska z robotami przemysłowymi
 • spawalniczy laser przemysłowy
 • stanowiska do spajania próżniowego, w tym do zgrzewania dyfuzyjnego
 • aparaturę do nieniszczących i niszczących badań jakości połączeń spawanych
 • mikroskopy optyczne do badań strukturalnych
 • napylarkę próżniową
 • komputery PC wraz z bogatym oprogramowaniem, w tym MES i CAD/CAM
 • elektroniczną aparaturę pomiarową do badań urządzeń spawalniczych oraz wiele innych