Zakład Inżynierii Spajania

Katedra Spawalnictwa została utworzona w roku 1951, równocześnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem był Profesor Zygmunt Dobrowolski. W 1970 roku Katedrę przekształcono w Zakład Spawalnictwa, a w roku 1995 w Zakład Inżynierii Spajania, wchodzący w skład Instytutu Technologii Materiałowych (obecnie, po zmianach organizacyjnych, wchodzi w skład Instytutu Technik Wytwarzania).

                      

Prof. Zygmunt Dobrowolski (1891-1981),
kierownik Katedry Spawalnictwa w latach 1951-1961

                 

W okresie 70-ciu lat istnienia Katedra, a następnie Zakład wypromował ponad 1250 inżynierów i magistrów inżynierów, 50 doktorów i 11 doktorów habilitowanych. Działalność naukową i dydaktyczną, skoncentrowaną we wcześniejszych latach na klasycznych metodach spawania, stopniowo wzbogacano o nowoczesne technologie i badania naukowe nad spajaniem zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, modyfikacją powierzchni, projektowaniem i badaniami spawalniczych źródeł energii elektrycznej, automatyzacją i komputeryzacją procesów spawalniczych.

           Plakat z okazji 70-lecia Zakładu Inżynierii Spajania (oprac. P.Cegielski)    

     

Kierownicy Zakładu Inżynierii Spajania (od lewej):
 prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - kierownik Zakładu w latach 2002-2008,
prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Władysław Włosiński (1931-2018) - kierownik Zakładu w latach 1982-2002,
 prof. dr hab. inż. Jacek Senkara - kierownik Zakładu w latach 2008-2016

 

Zakład Inżynierii Spajania w przeddzień uroczystego Seminarium i spotkania absolwentów
 z okazji jubileuszu 60-lecia Zakładu (2011 r.):
siedzą (od lewej) - Jerzy Jakubowski, Michał Hudycz, Andrzej Kolasa, Władysław Włosiński,
Jacek Senkara, Dariusz Golański, Paweł Cegielski,
stoją (od lewej) - Jan Godek (doktorant), Magdalena Trojanowska-Bajera, Mariusz Bober,
Paweł Kołodziejczak, Sławomir Jakielski, Jarosław Grześ,
 Tomasz Chmielewski, Arkadiusz Krajewski, Grzegorz Gontarz (doktorant)

                 

60 lat Zakładu Inżynierii Spajania:
- linki do artykułów zamieszczonych w wydaniu specjalnym Przeglądu Spawalnictwa Vol 83 No 6 (2011)