Osoby przyjęte na studia stacjonarne I stopnia - podpisywanie umów z uczelnią

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018 - uroczystość na Wydziale Inżynierii Produkcji odbędzie się w dn. 02.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.15 w Gmachu Nowym Technologicznym (ul. Narbutta 85), sala 321.

 

UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZYĆ BĘDZIE WYSTAWA DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY WIP.

KOŁA NAUKOWE OPOWIEDZĄ O SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

ZAPOZNAJĄC SIĘ Z ICH OSIĄGNIĘCIAMI MOŻNA ZNALEŹĆ SWOJĄ PASJĘ.

PRZYJDŹ, CZEKAMY NA CIEBIE NA I PIĘTRZE W GMACHU NOWYM TECHNOLOGICZNYM OD GODZ. 13.00.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PO INAUGURACJI.

.

.

Po Uroczystości Inauguracji prosimy studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych o przybycie do Wydziału Inżynierii Produkcji w dniu 02 października 2017 r. w godzinach od 15:30 do 17:00 w celu odbioru legitymacji. Wydawanie legitymacji jest planowane dla wszystkich kierunków studiów w gmachu Nowym Technologicznym, Warszawa, ul. Narbutta 85.

Dokumenty będą wydawane po Inauguracji w następujących pomieszczeniach:

Mechanika i Budowa Maszyn NT 144 dr inż. Grzegorz wróblewski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji NT 321 dr inż. Robert Biernacki
Automatyka i Robotyka NT 241 dr hab. inż. Tomasz Lekszycki
Papiernictwo i Poligrafia NT 302 dr hab. inż. Dawid Myszka

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych każdy student zobowiązany jest do podpisania umowy z uczelnią. Formalność tą będzie można dopełnić w dniach od 27 do 29 września 2017 w godzinach 10.00 – 14.00 w Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85 w sali 122 (I piętro).

 

Wzór umowy oraz załącznik zamieszczone zostały pod adresem:

(kandydaci są zobligowani do wcześniejszego zapoznania się z treścią w/w dokumentów).

 

W podanym wyżej terminie również należy złożyć:

  • ·         zaświadczenie lekarskie zgodnie ze skierowaniem od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej,
  • ·         potwierdzenie opłaty za elektroniczną legitymację studencką (17zł).

Kandydaci wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe. Informacja o indywidualnych numerach kont jest dostępna pod adresem:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl

w sekcji: Dla studentów -> rozliczenia

W celu zalogowania się do serwisu należy podać:

•             login (numer PESEL lub e-mail),

•             dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

 

Dokumenty powyższe są niezbędne do odbioru legitymacji studenckiej.

Uwaga: Będziemy przyjmowali od kandydatów na studia tylko komplet w/w dokumentów.

-

Z poważaniem

dr inż. Robert Biernacki

Prodziekan ds. Studenckich WIP