Harmonogram działań rejestracyjnych na semestr zimowy 2018/2019

Informacje dotyczące harmonogramu działań rejestracyjnych na semestr zimowy 2018/2019, w tym terminów składania wniosków o przygotowanie dokumentów do obrony prac dyplomowych.

Od 17.09.2018 do 29.09.2018 trwa REJESTRACJA!

W okresie rejestracji Dziekanat ds. Nauczania czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00 – 12.00

W podanym wyżej terminie nie będą udzielane informacje na temat rejestracji na kolejny semestr.
Wyniki rejestracji prosimy sprawdzać na bieżąco w systemie USOS.

Przed Dziekanatem (pok. 116) będzie wystawiona URNA w terminie od 01.09.2018 do 17.09.2018.
Do urny należy składać:

  • zaległe Semestralne Karty Ocen
  • podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (warunkiem otrzymania przedłużenia terminu jest brak zaległości oraz zaawansowanie pracy dyplomowej potwierdzone przez kierującego pracą)

 

01.08.2018 Termin zgłoszenia prośby o przygotowanie dokumentów do obrony dla osób chcących przystąpić do egzaminu dyplomowego we wrześniu 2018
(bez rejestracji na kolejny semestr)
07.09.2018 Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów I stopnia
(planowana obrona w sem. letnim 2017/2018 bez rejestracji  na kolejny semestr)
15.09.2018 Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej dla studentów II stopnia
(planowana obrona w sem. letnim 2017/2018 bez rejestracji na kolejny semestr)
20.09.2018 Wprowadzenie do systemu USOS wyników rejestracji
21.09.2018 – 24.09.2018 Termin składania podań – odwołań od wyników rejestracji
Terminy
płatności
01.10.2018 – ostateczny termin wniesienia opłat za semestr zimowy dla studentów GPEM
(od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)
31.10.2017 – za czesne dla studentów niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć dydaktycznych
(od tej daty naliczane będą odsetki ustawowe)
od 15.10.2018 Przedłużanie ważności legitymacji studenckich