Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)" prowadzone są w oparciu o autoryzację i wytyczne Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (Interbational Welding Institute), adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej szeroko pojętymi technologiami spajania. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych
przez International Welding Institute (IWI). Dyplom inżynierski  będący zwieńczeniem studiów nadaje uprawnienia zawodowe i jest honorowany w całym świecie, nie wymaga nostryfikacji.

Szczegółowe informacje na stronie ZIS »