Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są przez Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.

Jednostka organizacyjna

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Technik Wytwarzania
Zakład Inżynierii Spajania
ul. Narbutta 85,
02-524 Warszawa

   

  

Charakterystyka

Studia Podyplomowe „Inżynieria Spajania - Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” prowadzone są w oparciu o wytyczne IIW IAB-252r5-19 oraz wymagania Instytutu Spawalnictwa W-01/IS-67 (wydanie 13) i adresowane do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez International Welding Institute (IWI).

Studia trwają dwa semestry, obejmują 455 godzin zajęć i prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zjazdy w soboty i niedziele). Każdy słuchacz Studium Podyplomowego otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Studia odbywają się w oparciu o Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, dostępny w zakładce "Formularze do pobrania".

Kierownik Studiów

Dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski
tel. (+48 22) 8495811
e-mail: arkadiusz.krajewski@pw.edu.pl

*********

Informacje dotyczące Studiów Podyplomowych będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie https://www.mt.pw.edu.pl/zis, dlatego zachęcamy zainteresowanych do śledzenia aktualności związanych ze studiami.