Projektowanie w systemach CAD/CAM, programowanie obrabiarek CNC

Dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące systemy CAD/CAM i programowanie obrabiarek CNC. Program studiów dostosowany jest do wyzwań przed jakimi stoją współcześni technolodzy w nowoczesnych przedsiębiorstwa produkcyjnych. Nasza kadra posiada długoletnie doświadczenie w pracy w przemyśle jako konstruktorzy i technolodzy. Posiadamy certyfikowane kompetencje w zakresie programowania obrabiarek CNC i układów sterowania HEIDENHAIN oraz Sinumerik SIEMENS.

Studia CAD/CAM/CNC są wysoko zaawansowanym kursem z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC.

Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC.

Większość zajęć stanowią laboratoria i samodzielnie wykonywane projekty pod kierownictwem ekspertów w danej dziedzinie, mających bardzo duże doświadczenie w pracy w przemyśle. Dwa projekty obejmują cały proces – od wykonania projektu konstrukcyjnego, poprzez projekt technologii po samodzielne wykonanie obróbki na obrabiarce i wykonanie pomiarów na maszynie pomiarowej. Są to jedyne tego typu i tak praktyczne i zaawansowane studia w Polsce.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestniczeniem w naszych studiach podyplomowych „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC” zapraszamy do sprawdzania naszych aktualności na stronie internetowej oraz Facebooku:

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w sobotę oraz niedzielę. W przypadku obostrzeń pandemicznych część zajęć (wykłady) będzie przeprowadzona w formie zdalnej. Natomiast wszystkiej laboratoria oraz ćwiczenia z użyciem komputerów będą odbywały się w formie zajęć kontaktowych. W przypadku potrzeb i określonych warunków wybrane ćwiczenia możemy przeprowadzić w trybie hybrydowym. Szczegółowy harmonogram przesłany jest po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Liczba miejsc jest ograniczona: 14 lub 26. W zależności od liczby zgłoszonych osób uruchamiana jest jedna lub dwie grupy zajęciowe.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://irk.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Projektowanie w systemach CAD/CAM, programowanie obrabiarek CNC)

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska

ZAiOS
Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC
ul. Narbutta 86 pok. 107
02-524 Warszawa
Telefonicznie w godz. 9:00-15:00 pod numerem: (22) 234 86 56

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. Radosław Morek
e-mail: radoslaw.morek@pw.edu.pl
telefon: (22) 234 82 06 lub (+48) 698 912 150
W odpowiedzi na zgłoszenie wysyłamy list e-mail z dokładną procedurą zgłoszeniową