Informacje dla dyplomantów

Wymogi edytorskie do prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych (wersja 11 z lutego 2017) - (plik PDF do pobrania - w trakcie aktualizacji)

załącznik 1 - nowy wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (plik *.doc) oraz magisterskiej (plik DOC)
załącznik 2 - wzór strony tytułowej autoreferatu (plik DOC)
załącznik 3 - Formularz F-D (druga strona prac)  AKTUALIZACJA 1.06.2015 r.

 

Uchwała Rady Wydziału dot. zasad prowadzenia prac dyplomowych na WIP (do pobrania)

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych 
(do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów inżynierskich (do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów magisterskich (do pobrania)

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej (link)

 
Przed obroną w Sekretariacie ZTP musi być złożony komplet następujących dokumentów:
1) Praca dyplomowa – 1 egzemplarz (w nowej okładce) 
2) Autoreferat – 2 egzemplarze
3) 3 opisane płyty CD
4) Dokumenty z Dziekanatu WIP:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu,
  - indeks z dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego,
  - raport średnich ocen ze studiów,
  - podanie o umieszczenie w dyplomie odpowiednich danych osobowych..
5) Podpisane 1 zdjęcie

Uwagi dotyczące obrony pracy dyplomowej
Do obrony należy przygotować 10-minutową prezentację w programie PowerPoint. W przypadku stosowania nietypowych fontów zaleca się przygotować plik PDF. Podczas prezentacji należy krótko przedstawić  cel pracy, metodykę wykonanych badań, wyniki i wnioski. Należy koncentrować się głównie na własnych osiągnięciach i przemyśleniach.
Po prezentacji następują pytania Komisji do pracy. Następnie dyplomant otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne od członków Komisji. Promotor nie zadaje pytań. Pytania są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.

pytania mgr

Pobierz plik (pdf, 223,84 kB)