Informacje dla dyplomantów

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017 na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Wymogi edytorskie do prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych (wersja 11 z lutego 2017) - (plik PDF do pobrania - w trakcie aktualizacji)

załącznik 1 - nowy wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (wersja PL, wersja ENG) oraz magisterskiej (wersja PL, wersja ENG)
załącznik 2 - wzór strony tytułowej autoreferatu - obowiązuje ten sam wzór co dla strony tytułowej pracy dyplomowej
załącznik 3 - Formularz F-D (druga strona prac)
załącznik 4 - Oświadczenie Studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (do pobrania)

 

Uchwała Rady Wydziału dot. zasad prowadzenia prac dyplomowych na WIP (do pobrania)

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych 
(do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów inżynierskich (do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów magisterskich (do pobrania)

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej (link)

 
Przed obroną w Sekretariacie ZTP musi być złożony komplet następujących dokumentów:
1) Praca dyplomowa – 1 egzemplarz (w nowej okładce) 
2) Autoreferat – 2 egzemplarze
3) 3 opisane płyty CD
4) Dokumenty z Dziekanatu WIP:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu,
  - indeks z dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego,
  - raport średnich ocen ze studiów,
  - podanie o umieszczenie w dyplomie odpowiednich danych osobowych..
5) Podpisane 1 zdjęcie

Uwagi dotyczące obrony pracy dyplomowej
Do obrony należy przygotować 10-minutową prezentację w programie PowerPoint. W przypadku stosowania nietypowych fontów zaleca się przygotować plik PDF. Podczas prezentacji należy krótko przedstawić  cel pracy, metodykę wykonanych badań, wyniki i wnioski. Należy koncentrować się głównie na własnych osiągnięciach i przemyśleniach.
Po prezentacji następują pytania Komisji do pracy. Następnie dyplomant otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne od członków Komisji. Promotor nie zadaje pytań. Pytania są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.

Formularz F-D

Pobierz plik (doc, 30,50 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pobierz plik (pdf, 131,36 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski

Pobierz plik (pdf, 223,84 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 228,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 231,50 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja ENG

Pobierz plik (docx, 153,20 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterska wersja ENG

Pobierz plik (docx, 151,40 kB)

Oświadczenie Studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej

Pobierz plik (docx, 14,53 kB)